VALENCIÀ L’Associació Valenciana Mosatros, en avant AVM, és una entitat sense ànim de lucre que naix en 2023 del desig […]
Fomentar el deport com activitat fonamental en la vida diaria de les persones. Favorint tamé el desenroll de les entitats […]
Ecologisme en trellat. Conservant la terra a on vivim i els seus ecosistemes i especies vegetals i animals que els […]
Infraestructures necessàries per a una plena vertebració i plena mobilitat en total llibertat, per a mantindre la cohesió cultural, econòmica […]
Promoció i millora de la nostra indústria turística. És un dels nostres majors actius econòmics ademés d’un orgull. Pero sempre […]
Educació lliure d’adoctrinament. En els últims anys l’adoctrinament s’ha fomentat de manera greu en els coleges. Per l’acció d’uns governs […]
Exigència del Principi de Preferència Comunitària per a la defensa dels nostres productes Marca Valenciana. Davant totes les institucions que […]
Tenim ben clar que les nostres reivindicacions se duràn a terme només pel mig de la política, i farem pressió […]
Incidir en el coneiximent, divulgació i recuperació de les nostres festes populars i atres manifestacions culturals com la gastronomia, la […]
Coneiximent dels símbols valencians i recuperació i conservació dels mateixos, ya que són fruit i reflex de la nostra història. […]