VALENCIÀ L’Associació Valenciana Mosatros, en avant AVM, és una entitat sense ànim de lucre que naix en 2023 del desig […]
Educació lliure d’adoctrinament. En els últims anys l’adoctrinament s’ha fomentat de manera greu en els coleges. Per l’acció d’uns governs […]
Coneiximent dels símbols valencians i recuperació i conservació dels mateixos, ya que són fruit i reflex de la nostra història. […]