VALENCIÀ L’Associació Valenciana Mosatros, en avant AVM, és una entitat sense ànim de lucre que naix en 2023 del desig […]
Tenim ben clar que les nostres reivindicacions se duràn a terme només pel mig de la política, i farem pressió […]