Fomentar el deport com activitat fonamental en la vida diaria de les persones. Favorint tamé el desenroll de les entitats […]