Coneiximent dels llaços en les atres regions d’Espanya, que indubtablement tenim, en varies d’elles. Nosatros, a diferència dels proyectes de […]